Dispenzarizácia chronických ochorení

Čo je dispenzarizácia?

Dispenzarizácia znamená priebežné sledovanie pacientov s konkrétnym chronickým ochorením. Priebežné vyhodnotenie zdravotného stavu týchto pacientov má výhodu vo včasnej zmene liečby pri hroziacom zhoršení choroby. Systém dispenzarizácie taktiež účinne predchádza komplikáciám, ktoré vzniknú v súvislosti s daným ochorením, alebo ich dokáže odhaliť na začiatku, keď sú v liečiteľnom stave.

Ako prebieha dispenzarizácia?

Pacienta trpiaceho chronickým ochorením vyšetruje v pravidelných intervaloch erudovaný lekár, odoberie sa mu  krv a moč, zhodnotí celkový zdravotný stav a stav chronického ochorenia. Na základe tohto vyšetrenia je potom upravená taktika liečby a v prípade nutnosti je pacient objednaný na doplňujúce  odborné vyšetrenie.

OK AMBULANCIA ponúka ucelený systém dispenzárnych prehliadok pri najbežnejších ochoreniach:  

 • vysoký krvný tlak (hypertenzia),
 • vysoká hladina cholesterolu (hypercholesterolémia),
 • cukrovka II. typu (diabetes mellitus II. typu).

Výhody dispenzarizácie pre pacienta:

 • riadna liečba chronických ochorení (vysoký tlak, cukrovka, vysoký cholesterol),
 • predchádzanie komplikáciám, ktoré sa vyskytujú pri chronických ochoreniach (infarkty, mŕtvica, zlyhanie obličiek, strata zraku a iné),
 • návrat do aktívneho a plnohodnotného života.

Dispenzárny plán pri liečbe vysokého tlaku

 • Kontrola krvného tlaku a pulzovej frekvencie najmenej každé 3 mesiace.
 • Najmenej 1-krát ročne kontrolné vyšetrenie krvi (vyšetrenie  hladiny minerálov, obličkových funkcií, cukru a cholesterolu), rozbor moču.
 • Najmenej 1-krát ročne vyšetrenie lekárom: počúvanie srdca, pľúc a krčných tepien, EKG vyšetrenie a zhodnotenie jeho nálezu. Podľa výsledkov potom stanovenie plánu ďalšej liečby.

Dispenzárny plán pri vysokej hladine  cholesterolu

 • Najmenej 1-krát za 2 roky kontrolný odber krvi na celkový cholesterol a jeho podjednotky.
 • Najmenej 1-krát za 2 roky kontrola výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzovej frekvencie.
 • Najmenej 1-krát za 2 roky vyšetrenie lekárom: počúvanie srdca, pľúc, krčných tepien, vyšetrenie pulzu na dolných končatinách pohmatom. Ďalej lekár zhodnotí výsledky rozboru krvi (hladiny cholesterolu) a stanoví ďalší plán liečby. Zhodnotí, či postačia režimové opatrenia (zníženie hmotnosti, primeraná diéta, obmedzenie či zákaz fajčenia, vhodná pohybová aktivita), alebo je potrebné nasadiť liečbu na zníženie hladiny cholesterolu.

Dispenzárny plán pri cukrovke

 • Kontrola lekárom každé 3 mesiace, cielený dopyt lekára na možnú zmenu citlivosti dolných končatín. Zhodnotenie ďalšej stratégie liečby.
 • Každé 3 mesiace odber krvi na vyšetrenie krvného cukru, rozbor moču, zmeranie krvného tlaku, pulzovej frekvencie a hmotnosti.
 • Každých 6 mesiacov kontrola cholesterolu a jeho podjednotiek, zhodnotenie ukazovateľov a obličkových funkcií.
 • Každý rok očné vyšetrenie.
 • Raz za 2 roky zhodnotenie funkcie štítnej žľazy, EKG vyšetrenie.

Pripojené súbory

 • Manuál diabetika
REGISTRÁCIA