Kontakty

Adresy a kontakty na jednotlivé pobočky nájdete v sekcii POBOČKY.

Sídlo:

OK AMBULANCIA, a. s.

Horná 116
022 01 Čadca

IČO: 52 214 192

Infolinka:

+421 37 00 180
sekretariat@okambulancia.sk

Korešpondenčná adresa:

OK AMBULANCIA, a. s.

Horná 116
022 01 Čadca

REGISTRÁCIA