Kontakty

Adresy a kontakty na jednotlivé pobočky nájdete v sekcii POBOČKY.

Sídlo / korešpondenčná adresa:

OK AMBULANCIA, a. s.

Horná 116
022 01 Čadca
IČO: 52 214 192

e-mail: sekretariat@okambulancia.sk

Starostlivosť o zákazníkov:

+421 413 700 180

 

REGISTRÁCIA