Registrácia k praktickému lekárovi pre dospelých OK AMBULANCIA

Šetríme váš čas! Prosíme o riadne vyplnenie všetkých kolónok registračného formulára.
Na pobočke bude na vás čakať na podpis už vyplnená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vyberte pobočku

Osobné údaje

Súčasný praktický lekár

REGISTRÁCIA