Informacie ku GDPR

Ako uplatniť  práva klienta [PDF]

Spracovanie osobných údajov [PDF]

Kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti OK AMBULANCIA, a. s.:

REGISTRÁCIA