Ako sa stať naším klientom

1. On-line registrácia

Stačí sa on-line zaregistrovať TU. Následne vás kontaktuje sestrička, ktorá si s vami dohodne termín vstupnej prehliadky a podpisu dohody o poskytování zdravotnej starostlivosti. Podpisom dohody sa stávate klientom OK AMBULANCIA, a. s.

2. Registrácia na recepcii

Stačí prísť osobne do našej pobočky a vziať si so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca. Na recepcii vyplní s vami sestrička dohodu o poskytování zdravotnej starostlivosti a pokiaľ spĺňate všetky nutné podmienky registrácie, jeho podpisom sa stávate klientom OK AMBULANCIA, a. s. Následne si s vami sestrička dohodne termín vstupnej prehliadky.

Podmienky registrácie do OK AMBULANCIA, a.s.:

  • Platné plné zdravotné poistenie v SR v niektorej z týchto zdravotných poisťovní – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
  • Aspoň 3 mesiace trvajúca registrácia u vášho predchádzajúceho praktického lekára. V lehote kratšej než 3 mesiace nie je možné zmeniť praktického lekára – dané zákonom.

Registráciou do OK AMBULANCIA, a. s., je ukončená registrácia u vášho predchádzajúceho praktického lekára a vaším praktickým lekárom sa stáva OK AMBULANCIA, a. s., (podľa zákona nie je možné mať dvoch praktických lekárov).

REGISTRÁCIA