CENNÍK VÝKONOV NEHRADENÝCH ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU / SAMOPLATCOVIA

 
VYŠETRENIE LEKÁROM NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ  
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť - neregistrovaný pacient  50 €
Rozšírená lekárska prehliadka (+ vyšetrenie minerálov, vitamínov, hormónu štítnej žľazy) 50 €
Komplexná lekárska prehliadka (+ EKG, konzultacia výsledkov USG brucha) 120 €
Predoperačné vyšetrenie 120 €
   
POTVRDENIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI, ADMINISTRATÍVA  
Posúdenie pracovnej spôsobilosti pre zamestnávateľa (bez odberov krvi) 25 €
Posúdenie pracovnej spôsobilosti pre zamestnávateľa (s odberom krvi, EKG) 50 € 
Posúdenie pracovnej spôsobilosti SBS 50 €
Vydanie potvrdenia k vodičskému preukazu 30 €
Vydanie potvrdenia k vodičskému preukazu - pre dochodcov predĺženie 20 €
Vydanie potvrdenia k zbrojnému preukazu  50 €
Vydanie zdravotného preukazu 25 €
Potvrdenie pre štúdium, prácu na dohodu 10 €
Potvrdenie pre športové aktivity 25 €
Potvrdenie pre potreby úradov, súdu, komerčného poistenia 40 €
Lekárske potvrdenie na vlastnú žiadosť bez vyšetrenia (administratíva) / v cudzom jazyku 25 / 50 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 25 €
   
VÝKONY NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ (bez indikácie lekára, mimo zdravotného poistenia)  
Vyšetrenie CRP 10 €
Vyšetrenie EKG 15 €
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie 15 €
Vyšetrenie moču - vyšetrenie sedimentu (1 skúmavka) 15 €
Vyšetrenie moču - komplet + mikrobiologické vyšetrenie 30 €
Výtery na mikrobiologické vyšetrenie 25 €
Odber krvi (1 skúmavka) 15 €
Podanie injekcie  10 €
Aplikácia očkovacej látky  10 €
   
OSTATNÉ  
Vypísanie výmenného lístka na vlastnú žiadosť 10 €
Vystavenie náhradného výmenného lístka pri strate 5 €
Vystavenie náhradnej DPN, TDPN, storno PN 5 €
Vystavenie náhradnej priepustky 5 €

PLATNOSŤ CENNÍKA: od 7.11.2022

 

REGISTRÁCIA