CENNÍK VÝKONOV NEHRADENÝCH ZDRAVOTNÍ POISŤOVNÚ/SAMOPLÁTCI

 
Položka Cena A Cena B Cena
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť - registrovaný pacient prednostné     30 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť - neregistrovaný pacient      50 €
Základná lekárska prehliadka častejšie ako raz za 2 roky (+ odber KO, biochémia, moč)     25 €
Rozšírená lekárska prehliadka (+ vyšetrenie minerálov, vitamínov, hormónu štítnej žľazy)     50 €
Komplexná lekárska prehliadka (+ EKG, USG brucha)     90 €
Dobrovoľný ročný registračný poplatok na 12 mesiacov (odber krvi, potvrdenia zdarma)     50 €
       
Posúdenie pracovnej sposobilosti pre zamestnávateľa (bez odberov krvi)     25 €
Posúdenie pracovnej sposobilosti pre zamestnávateľa (s odberom krvi, EKG)     50€ 
Posúdenie pracovnej sposobilosti SBS     50 €
Vydanie potvrdenia k vodičskému preukazu 30 € 40 €  
Vydanie potvrdenia k vodičskému preukazu - pre dochodcov predlženie     25 €
Vydanie potvrdenia k zbrojnému preukazu  40 € 50 €  
Vydanie zdravotného preukazu 25 € 40 €  
Potvrdenie pre štúdium, prácu na dohodu 10 € 20 €  
Potvrdenie pre športovné aktivity 25 € 50 €  
Potvrdenie pre potreby úradov, súdu, komerčného poistenia     40 €
Písomná správa na žiadosť klienta / v cudzom jazyku     25 / 50 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie     20 €
       
Predoperačné vyšetrenie na vlastnu žiadost (+ odber krvi, EKG)     100 €
Vyšetrenie CRP     10 €
Vyšetrenie EKG     15 €
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie     15 €
Vyšetrenie moču - vyšetrenie sedimentu (1 skúmavka)     15 €
Vyšetrenie moču - komplet + mikrobiolog. vyš.     30 €
Výtery na mikrobiolog. vyšetrenie     25 €
Odber krvi KO, biochémia     15 €
Odber krvi na sérologické vyšetrenie (infekčné ochorenia)     15 €
Podanie injekcie na vlastnú žiadosť     10 €
Aplikácia očkovacej látky mimo zdravotného poistenia s vyšetrením     15 €
Podanie infuznej terapie (1 ks / 5 ks)     20 / 75 €
       
Storno poplatok - nedostavenia sa na vyšetrenie     10 €
Vypísanie výmenného lístka na vlastnú žiadosť     10 €
Prednostné vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta     10 €
Vystavenie náhradného výmenného lístka pri strate     5 €
Vystavenie náhradnej DPN, TDPN, storno PN     5 €
Vystavenie náhradnej priepustky     5 €

Pozn.
Cena A -cena pre pacientov, ktori ABSOLVOVALI zákonnu preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Cena B - cena pre klientov, ktori NEABSOLVOVALI zákonnu pre ventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch

 

REGISTRÁCIA