VYŠETRENIE PO HOSPITALIZÁCII

Dôležité informácie pre klientov:

  • treba priniesť prepúšťaciu správu
  • zoznam liekov, ktoré užívate
  • vystavenú PN (môže priniesť príbuzný pacienta)
REGISTRÁCIA