PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE

Dôležité informácie pre klientov:

Priložte, prosím, objednávku/žiadanku z nemocnice s požadovanými vyšetreniami.
REGISTRÁCIA