KONZULTÁCIA ABSOLVOVANÝCH VYŠETRENÍ

Dôležité informácie pre klientov:

Upozorňujeme klientov, že konzultácia trvajúca viac než 10 min. je spoplatnená podľa cenníka výkonov.
REGISTRÁCIA