ZBROJNÝ PREUKAZ

Dôležité informácie pre klientov:

Za účelom vydania zbrojného preukazu treba absolvovať očné a psychologické vyšetrenie.
REGISTRÁCIA